armada okulları ortaokul
ORTAOKUL

Bilimsel Eğitimin Anahtarı

Yaş gruplarına paralel eğitim metodları kullanan Armada Okulları, ortaokul seviyesindeki öğrencilerine gözlem ve sonuçlara dayanan bilimsel bir eğitim veriyor. Atatürk ilke ve inkılâplarını rehber edinen, araştırmacı, kendine güvenen, çevresine duyarlı ve paylaşmayı bilen bireyler yetiştiriyor.

Deneyimli Armada eğitim kadrosu, öğrencileri liselere giriş sınavına en donanımlı şekilde hazırlıyor; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde de onlara ışık tutuyor. Öğrenilen bilgileri günlük hayatlarında en verimli şekilde kullanmaları için onlarla el ele yürüyor.

Armada Okullarındaki ortaokul öğrencilerinin özellikleri nelerdir?

  • Öğrenmeyi bilmek
  • Analitik düşünmek
  • Sorunları tespit etmek ve çözmek
  • Etkili iletişim kurmak
  • Sentez yapmak
  • Bireysel özelliklerini tam potansiyelde kullanmak

"Deneyimli eğitim kadrosuyla öğrencilerine gelecek yolunda ışık tutuyor."

Ortaokul Veli Bilgilendirme Rehberi

Bu kitapçık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sürecinde velilerimizi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.