armada okullari cambridge
2019-2020 Öğretim Yılı

Ortaokul İngilizce Kur Sistemi

  • Armada Okulları olarak çocukların farklı bir bakış açısı ile farklı bir dil öğrenebildiklerini aşılamak adına 5, 6 ve 7.sınıf düzeylerinde İngilizce Kur Sistemi’ni uygulamaktayız.
  • Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin seviyelerini placement (düzey belirleme) testlerle belirleyip onları seviye 1 (başlangıç), seviye 2 (orta), seviye 3 (ileri) şeklinde gruplara ayırıp seviyelerine uygun eğitim modelini uygulayabilmektir.
  • Bu amaçla öğrencilerimize 04.09.2019 Çarşamba günü placement testi uygulayıp seviyelerini belirleyeceğiz. Placement testine 5,6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin katılımı zorunludur.
  • Öğrencilerimiz her dönem 2 sınav olacaklardır. İlk sınav COMPASS EXAM-1, ikinci sınav ise COMPASS ASSESSMENT EXAM-2 şeklindedir.
  • 1.SEVİYE: Bu seviyede konular dört beceri alanı ile desteklenip işlenir. Öğrenciler, iki haftada bir değerlendirme sınavına katılır. COMPASS EXAM-1 dönemine kadar toplam 4-5 değerlendirme sınavı olurlar. Değerlendirme sınavındaki eksiklerine göre öğrenciler etüte alınıp eksik tamamlama çalışmaları yapılır. Haftada 2-3 defa “dictation” çalışmaları yapılır.
  • 2.SEVİYE: Yoğunluğun en fazla olduğu seviyedir. Birinci ve ikinci seviyenin konuları harmanlanmış bir şekilde (sarmal) işlenir. Bu seviyede konularla ilgili bolca etkinlik yapılıp öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanır. İlk bir ay “dictation” çalışmaları uygulanır. Dictation çalışmalarının sonunda çeviri yapma çalışmaları, günlük ve kısa hikaye yazma çalışmaları yapılır. 2.seviyenin sonunda öğrencilerin kompozisyon yazabilmelerini hedefleriz.
  • 3.SEVİYE: Öğrenciler en yüksek seviyede İngilizce görürler. Ancak yine konu eksikliklerine göre ders anlatımı yapılıp yeni konulara entegre edilerek eksiklikleri giderilir. Bu seviyedeki öğrenciler, İngilizce roman okur, özetlerini çıkarır, uzun hikaye yazarlar, sunum yaparlar, 1 ve 2.seviyedeki öğrencilerin derslerine katılarak onlarla diyalog oluşturur ve öncülük ederler. Dönem başı itibariyle İngilizce gazete hazırlama çalışmalarına başlar ve sene sonunda İngilizce gazete çıkarırlar.
  • 1 ve 2.seviyedeki öğrenciler sene sonunda aile katılımlı “Speaking” yaparlar. 3.seviyedki öğrenciler ise sene sonunda belirlenen bir konuda yine aile katılımlı İngilizce sunum yaparlar.
  • Bütün seviyelerdeki öğrenciler haftada 12 saat İngilizce ders görürler. Bunun bir saati razkis dersi, bir saati ise kelime dersi olarak yapılır.