armada okullari cambridge
2020-2021 Öğretim Yılı

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda anaokulunda ortaokul son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülür. Hedefimiz, yaş düzeyleriyle paralel olarak öğrencilerin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ana dillerinde olduğu gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, akademik çalışmaların yanı sıra uluslar arası sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca okulumuzda 3.sınıf itibariyle ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca okutulmaktadır.

Anaokulu Yabancı Dil Eğitimi: Anaokulumuzda 3 yaş itibariyle haftada 10 saat (günde 2 saat) İngilizce eğitimi, native öğretmenlerle verilmektedir. Anaokulumuzda tüm derslik ve ortak kullanım alanlarında akıllı tahta olmakla beraber, akıllı tahta İngilizce öğretiminde bir amaç değil araç olarak kullanılmaktadır. Erken yaşta yabancı dil eğitiminin önemine inanarak etkinlik ve oyunlarla, öğrencilerin de içinde oldukları, yaparak ve yaşayarak bir İngilizce öğretim modelini benimsiyoruz. Tam öğrenmenin sağlanabilmesi için veli – okul iş birliğini sağlamak adına her hafta elde edilen kazanımlarla alakalı velilerimizle “Haftalık İngilizce Bülten” paylaşıyoruz. Öğrencilerin bir eğitim – öğretim yılı boyunca geldikleri İngilizce seviyelerini sene sonunda gerçekleştirdiğimiz “İngilizce Portfolyo” çalışmaları ile somut hale getiriyoruz.

İlkokul Yabancı Dil Eğitimi: İlkokulumuzda 1 ve 2.sınıflarda haftada 12 saat, 3 ve 4.sınıflarda haftada 10 saat İngilizce eğitimi skills ve main course olarak verilmektedir. Okulumuzda tüm derslik ve ortak kullanım alanlarında akıllı tahta olmakla beraber, akıllı tahta İngilizce öğretiminde bir amaç değil araç olarak kullanılmaktadır. İlkokul İngilizce öğretiminde yabancı bir yayın üzerinden öğretim yapmamakta, öğrencilerimizi de işin içine katarak tamamen etkinlik ve oyunlarla, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmekteyiz. İngilizce öğretimimizi Raz Kids uygulaması ile destekleyerek doğru takip ve dönütlerle tam öğrenmeyi sağlamaktayız. Bunun için veli – okul işbirliğini sağlamak adına her hafta elde edilen kazanımlarla alakalı velilerimizle “Haftalık İngilizce Bülteni” paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin bir eğitim ve öğretim yılı boyunca geldikleri İngilizce seviyelerini, sene sonunda gerçekleştirdiğimiz “İngilizce Portfolyo” çalışmaları ile somut hale getiriyoruz. İlkokul öğrencilerimiz 2.sınıfta İngilizce günlük yazımına başlar, 3.sınıfta İngilizce hikaye yazar, 4.sınıfta ise İngilizce hikayelerin analizini yaparlar. Ayrıca 3.sınıf itibariyle öğrencilerimiz haftada 2 saat Almanca ya da İspanyolca’yı ikinci yabancıl dil olarak almaktadırlar.

Ortaokul Yabancı Dil Eğitimi: Armada Okulları Ortaokul bölümü olarak çocukların farklı bir bakış açısı ile farklı bir dil öğrenebildiklerini aşılamak adına 5, 6 ve 7.sınıf düzeylerinde “İngilizce Kur Sistemi” uygulamaktayız. Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini placement (düzey belirleme) testlerle belirleyip onları seviye 1 (başlangıç), seviye 2 (orta), seviye 3 (ileri) şeklinde gruplara ayırıp seviyelerine uygun İngilizce eğitim modelini uygulayabilmektir. İngilizce öğretimimizi Raz-Kids uygulaması ile destekleyerek doğru takip ve dönütlerle tam öğrenmeyi sağlamaktayız. Raz-Kids etkinliklerinde her hafta bir kitabın analizi yapılıp dramaya çevrilmektedir.

Bu amaçla öğrencilerimize 2 Eylül 2020 Çarşamba günü placement testi uygulayıp İngilizce seviyelerini belirleyeceğiz. Placement testine 5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin katılımı zorunludur.
Öğrencilerimiz her dönem iki sınav olurlar. İlk sınav, COMPASS EXAM-1, ikinci sınav ise COMPASS ASSESSMENT EXAM-2 şeklindedir.

  • 1.Seviye: Bu seviyede konular dört beceri alanı desteklenip işleniğr. Öğrenciler, iki haftada bir değerlendirme sınavına katılır. COMPASS EXAM-1 dönemine kadar toplam 4 değerlendirme sınavı olurlar. Değerlendirme sınavındaki eksiklerine göre öğrenciler etüte alınıp eksik tamamlama çalışmaları yapılır. Haftada iki defa “dictation” çalışmaları yapılır.
  • 2.Seviye: Konu yoğunluğunun en fazla olduğu seviyedir. 1 ve 2.seviyenin konuları harmanlanmış bir şekilde sarmal olarak işlenir. Bu seviyede konularla ilgili bolca etkinlik yapılıp öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanır. İlk bir ay “dictation” çalışmaları uygulanır. Dictation çalışmalarının sonunda çeviri yapma çalışmaları, günlük ve kısa hikaye yazma çalışmaları yapılır. 2.seviyenin sonunda öğrencilerin kompozisyon yazabilmelerini hedefleriz.
  • 3.Seviye: Öğrenciler bu seviyede ileri düzey İngilizce görürler. Ancak yine konu eksiklerine göre ders anlatımı yapılıp yeni konulara entegre edilerek eksikleri giderilir. Bu seviyedeki öğrenciler İngilizce roman okur, özetlerini çıkarır, uzun hikaye yazar ve sunum yaparlar. 1 ve 2.seviyedeki öğrencilerin derslerine katılarak onlarla diyalog oluşturur ve öncülük ederler.
  • 1 ve 2.seviyedeki öğrenciler sene sonunda aile katılımlı “speaking” gerçekleştirirler. 3.seviyedeki öğrenciler ise belirlenen bir konuda sene sonunda aile katılımlı İngilizce sunum yaparlar.
  • Bütün seviyelerdeki öğrenciler haftada 12 saat skills ve main course olarak İngilizce ders görürler. İngilizce Kur Sistemimizi Raz-Kids uygulaması ile destekleyerek doğru takip ve dönütlerle tam öğrenmeyi sağlamaktayız. Ayrıca 5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerimiz haftada 2 saat Almanca ya da İspanyolca’yı ikinci yabancı dil olarak almaktadırlar.
  • Öğrencilerimiz 8.sınıfa geldiklerinde belli bir İngilizce seviyesini almış olurlar. Bu nedenle 8.sınıfta haftada 6 saat ağırlıklı olarak LGS İngilizce çalışmaları yapılmaktadır.