armada okullari cambridge
2023-2024 Öğretim Yılı

ORTAOKUL İNGİLİZCE KUR SİSTEMİ

Armada Okulları olarak çocukların farklı bir bakış açısı ile farklı bir dil öğrenebildiklerini aşılamak adına 5, 6 ve 7.sınıf düzeylerinde İngilizce Kur Sistemi uygulamaktayız. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin seviyelerini placement (düzey belirleme) testlerle belirleyip onları Seviye 1 (Başlangıç), Seviye 2 (Orta), Seviye 3 (İleri), Seviye 4 (İleri) şeklinde gruplara ayırıp seviyelerine uygun İngilizce eğitim modelini uygulayabilmektir.

SEVİYE 1: Bu seviyede konular dört beceri alanı ile desteklenip işlenir. Öğrenciler, iki haftada bir İngilizce değerlendirme sınavına katılır. Değerlendirme sınavındaki eksiklerine göre öğrenciler etüte alınıp eksik tamamlama çalışmaları yapılır. Haftada 2-3 defa “dictation” çalışmaları yapılır.

SEVİYE 2: Yoğunluğun en fazla olduğu seviyedir. Birinci ve ikinci seviyenin konuları harmanlanmış bir şekilde (sarmal) işlenir. Bu seviyede konularla ilgili bolca etkinlik yapılıp öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanır. İlk bir ay “dictation” çalışmaları uygulanır. Dictation çalışmalarının sonunda çeviri yapma çalışmaları, günlük ve kısa hikaye yazma çalışmaları yapılır. 2.seviyenin sonunda öğrencilerin kompozisyon yazabilmeleri hedeflenir.

SEVİYE 3: Öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce eğitim aldıkları seviyelerden biridir. Ancak yine konu eksiklerine göre ders anlatımı yapılıp yeni konulara entegre edilerek eksikleri giderilir. Bu seviyedeki öğrenciler, İngilizce roman okur, özetlerini çıkarır, uzun hikaye yazarlar, sunum yaparlar. Birinci ve ikinci seviyedeki öğrencilerin derslerine katılarak onlarla diyalog oluşturur ve onlara öncülük ederler. Dönem başı itibariyle İngilizce gazete hazırlama çalışmalarına başlar ve sene sonunda İngilizce gazete çıkarırlar.

SEVİYE 4: Öğrenciler bu seviyeye öğretmenlerinin değerlendirmeleri sonucunda alınır. Bu seviyede yapılan çalışmalar bütün seviyelerden farklıdır. 4.seviye öğrencileri münazara yarışmalarına, kompozisyon yarışmalarına, tiyatro oyunlarına ve uluslar arası sınavlara hazırlanırlar. Öğrencilerimiz, 1, 2 ve 3.seviyedeki öğrencilerin projelerine akran değerlendirmesi amaçlı katılıp öğrencilere destek olurlar. Yine okulumuzun İngilizce gazetesinin çıkarılmasında 3 ve 4.seviye öğrencileri birlikte çalışırlar.

Haziran ayının ilk haftasında, bütün seviyelerdeki öğrencilerimiz International Exam Centre adlı, profesyonel kişiler tarafından sınava tabii tutulur. Alınan sonuçlar değerlendirilerek öğrencilerimizin bir sonraki yıl için İngilizce seviyesi oluşturulurken bu sonuçlar da değerlendirmeye katılır.