armada okullari cambridge
2020-2021 Öğretim Yılı

8.SINIF LGS ÇALIŞMA PROGRAMI

Öğrencilerimizin 8.sınıfın sonunda katılacakları Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için çalışmalarımız bir akademik program çerçevesinde yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. 8.sınıfın başı itibariyle sınav sürecimize psikolojik hazırlıklar eşlik etmektedir. Akran mentorluğu, bilgilendirme seminerleri ve LGS sunumları ile öğrencilerimiz 8.sınıfla birlikte sınava hazırlanma sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadırlar.

Bu süreçte öğrenci – öğretmen – veli – okul yönetimi olarak ilerlemek çok önemlidir. Bu noktada velilerimizi de sınavlara hazırlık, değişen sınav sistemi, okul tercihleri gibi konularda güncel olarak bilgilendirip süreç boyunca işbirliğimizi sürdürmekteyiz.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 8.sınıfların LGS hazırlığında uygulayacağımız çalışma planımız şu şekilde olacaktır:

 • Yaz Tatili LGS Ödevlendirmesi: 7.sınıfı bitirip 8.sınıfa geçen öğrencilerimize tatile çıkmadan önce “Yaz Tatili LGS Ödevlendirmesi” verilmiş olup öğrencilerimizin tatil boyunca bu programı uygulamaları ve 24 Ağustos tarihinde tam bir hazır bulunuşlulukla okula başlamaları gerekmektedir.
 • LGS’ye Başlama Dersleri: 8.sınıf öğrencilerimiz 24 Ağustos 2020 itibariyle LGS derslerine başlarlar. 24 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında hafta içi 08.20-16.10 arasında LGS dersleri başlamaktadır. Bir hafta boyunca toplam 45 saat ders gören öğrencilerimiz 31 Ağustos 2020 tarihinde tam bir hazır bulunuşlulukla eğitim-öğretim yılına başlarlar.
 • Kasım Hızlandırma Programı: 8.sınıf öğrencilerimiz 16 – 20 Kasım tarihleri arasında olacak “Kasım Ara Tatili”nde okulumuzda LGS Hızlandırma Programına katılıp derslere devam edeceklerdir. Hızlandırma programına katılım zorunludur.
 • Nisan Hızlandırma Programı: 8.sınıf öğrencilerimiz 12 – 16 Nisan tarihleri arasında olacak “Nisan Ara Tatili”nde okulumuzda LGS Hızlandırma Programına katılıp derslere devam edeceklerdir. Hızlandırma programına katılım zorunludur.
 • Hafta Sonu Dersleri: İkinci dönem itibariyle 8.sınıf öğrencilerimiz, cumartesi günleri 09.30-13.30 saatleri arasında yoğunlaştırılmış LGS çalışmalarına katılacaklardır. Cumartesi günleri toplam 13 hafta (65 saat) derse katılacak olan öğrencilerimiz soru çözümü, konu tekrarı, konu anlatımı, deneme sınavı vb. şeklinde LGS çalışmalarına devam edecek olup cumartesi çalışmalarına katılım zorunludur.
 • Ödev Takip Sistemi: Öğrencilerimize yıl içinde haftalık olarak her branştan verilen ödevler, danışman öğretmeni, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri tarafından yine haftalık olarak kontrol edilip velilere bilgilendirmede bulunulur.
 • Çizgialtı/Çizgiüstü Etütleri: Deneme sınavı sonuçları, KTT sonuçları ve sınıf içi performansına göre öğrencilerin eksik oldukları derslerden hafta içi 16.20-17.00 arasında ya da ders saatleri içinde öğrencilere çizgialtı/çizgiüstü etütler yapılır. Bu etütler birebir, grup etütü ya da sınıf etütü şeklinde gerçekleştirilir.
 • Ofis Çalışmaları: 8.sınıf öğrencilerimizin her gün 9.ders saati “Ofis Çalışmaları” için değerlendirilir. Öğrenciler küçük gruplar haline getirilip öğretmenleriyle soru çözümü yaparlar.
 • Kurumsal Deneme Sınavı ve KTT Takip Programı: 8.sınıf öğrencileri yıl içinde toplam 60 adet kurumsal deneme sınavı ve 20 adet KTT olurlar. Deneme sınavı ve KTT sonuçları, branş öğretmenleri tarafından analiz edilip değerlendirilir. Eksiği olan öğrenciler belirlenip çizgialtı/çizgiüstü etütüne alınılar.
 • Haftalık Takip Çizelgesi: 8.sınıf öğrencilerine sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen tarafından “Bireysel Haftalık Soru Çözüm Çizelgesi” hazırlanır. Öğrenci, soru çözüm çizelgesini bir hafta boyunca uygular. Çizelgenin kontrolünü evde veli yaptıktan sonra sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni tarafından da kontrolü sağlanıp geri bildirimde bulunulur.
 • LGS Bilgilendirme Seminerleri: Sene başı itibariyle 8.sınıf velilerine ve öğrencilerine yönelik LGS bilgilendirme seminerleri, okul tanıtımları, ergenlik sorunları, stres yönetimi vb. konularda seminerler düzenlenir.
 • Danışman Öğretmen Takibi: Her sınıfın bir danışman öğretmeni bulunur ve öğrencinin akademik gelişimi, sınıf içi ve okul içi davranışları, danışman öğretmeni tarafından takip edilip belirli periyodlarda öğrencilere ve velilere bilgilendirmelerde bulunulur.
 • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 8.sınıf öğrencilerinin hafta içi alacakları haftalık ders saatleri şu şekilde olacaktır:

Türkçe: 8 Saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2 Saat
Matematik: 8 Saat Beden Eğitimi ve Spor: 2 Saat
Fen Bilimleri: 8 Saat Rehberlik: 1 Saat
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 5 Saat Ofis Saati: 5 Saat
İngilizce: 6 Saat
Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmenizi dileriz.