Vizyon

Hedefimiz, ulusal ve uluslararası platformlarda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen ve geleceğin dünyasına katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmektir. Armada Okulları, gelecek vizyonunu belirlerken merkezine yetenekli öğrenciler yetiştirecek en etkin eğitim ilkelerini yerleştiriyor.

Bu eğitimler:
  • Etkili ve doğru ihtiyaç analizlerine dayanan,
  • Bilgi, beceri ve davranışsal hedeflerin, kurumsal hedeflerle örtüşecek şekilde belirlendiği,
  • Etkinliği ölçülebilen
  • Geri bildirimlerle sürekli geliştirilen ve yenilenen eğitimlerdir.

Misyon

Armada Okulları, akademik kadrosu ve yetiştirdiği değerler ile bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke değerlerini zenginleştirmeyi kendisine misyon kabul ediyor. Günümüz dünyasında değişimin bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler yetiştirmek, yeni düşüncelere ve becerilere yatırım yapmanın gerekliliğine inanmış velilerle aynı yolda yürümek Armada Okullarının temel felsefesidir.